1 Liepājas pilsētas Aukļu dienests ir izveidots 2007.gadā Liepājas pilsētas pašvaldības un Latvijas Republikas Bērnu un ģimenes lietu ministrijas līdzfinansētā projekta „Aukļu dienesta izveidošana Liepājā” ietvaros, lai sniegtu ģimenēm ar bērniem aukles pakalpojumus.

Šobrīd Aukļu dienests koordinē bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējus (aukles), kuras reģistrētas normatīvajos aktos par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrēšanu noteiktajā kārtībā.

 

 

LIEPINA _logo

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Liepiņa” filiāle „Ķipars
Adrese: Toma iela 59, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: +371 2 9391912
E-pasts: liepad@liepad.lv

Apmeklētāju pieņemšana:
otrdienās no 15:00-18:00
ceturtdienās no 8:00-12:00